• info@dbgumrukleme.com
  • +90 212 213 18 13
Thumb

DB Gümrükleme Olarak
Kalite Politikamız

Müşteri memnuniyetini ön plana çıkaran bir kalite yönetim sistemi anlayışı ile hizmette uluslararası kabul görmüş, yüksek standartlarda kalite ve bu kalitede süreklilik sağlamak.

Hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve verimliliğin artırılması için faaliyet alanımıza giren yasal ve teknolojik gelişmeleri takip ederek zamanında uyum ve transferleri sağlamak.

Hizmet kalitemizi yükseltirken tüm faaliyetlerimizi yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirmek. İnsan ve yasalar odaklı sürekli gözden geçirmek.

Çalışanların sürekli gelişimi amacı ile şirket çalışanlarına, eğitim ve motivasyon imkanlarının sağlanarak aidiyet duygularını geliştirmek.

Tüm rakip ve paydaşlarımıza örnek olacak şekilde, dürüstlük ve etik değerleri, yasal ve teknolojik gelişmeleri müşterilerin talep, beklenti ve gereksinimlerini gözönüne alan politikamızla birlikte, Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamalarımızı sürekli gözden geçirerek, iyileştirmek.

Kalite Politikamızdır.

Genel Müdür
İ. Bedri Önöver

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası (PDF)
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Sertifikası (PDF)
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası (PDF)
ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Sertifikası (PDF)
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası (PDF)
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası (PDF)
Thumb

DB Gümrükleme Olarak
Bilgi Güvenliği Politikamız

Temel hedefimiz "BİLGİ"yi korumaktır...

Bunun için risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamayı hedeflemekteyiz.

Ayrıca bilgi güvenliği sisteminin üç temel öğesi olan:

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Kullanılabilirlik: Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması,

Kalite Politikamızdır.

Yönetim olarak Bilgi Güvenliği Politikası'nın uygulanmasının sağlanmasının ve kontrolünün yapılmasının, güvenlik ihlallerinde de gerekli yaptırımın icra edilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini beyan ederim.

Genel Müdür
İ. Bedri Önöver

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası (PDF)
ISO 20000-1 Bilgi Teknolojisi Yönetim Sistemi Sertifikası (PDF)